Blog: de invloed van IT

In de BIM-wereld is integraal samenwerken een van de belangrijkste thema’s. Naast een aantal andere zaken die met BIM bewerkstelligd moeten worden, is het anders samenwerken in de bouwketen een essentieel aspect van BIM.

Voorheen werd informatie doorgegeven van de architect tot de onderaannemers. Iedereen die in deze keten een plek heeft, weet dat het gevaar van dit ‘doorgeefstokje’-proces zit in het verkrijgen van verouderde informatie. En daarmee wordt het risico op faalkosten verhoogd. Daarnaast komt deze methode de doorlooptijd van een project niet ten goede. Net als in de IT zijn parallelle processen beter dan seriële. Een andere populaire term hiervoor is multi-tasken. De doorlooptijd van een proces wordt hierdoor korter. In de bouw leidt het tot meer en vroegtijdig inzicht in aanpassingen van de informatie, waardoor de verschillende partijen tijdig kunnen ingrijpen om faalkosten te voorkomen.

Lees  het blog verder op de site van CSN Groep en download de whitepaper met de klantcase van TBI.

Comments are closed.